Top
    Obecny czas  
Konto
 

Regulamin rozgrywki

 1. Każda osoba może zarejestrować wyłącznie jedno konto w grze. Aby dostęp do rozgrywki został aktywowany, należy uiścić opłatę aktywacyjną podaną dla danej rozgrywki. Wpłat należy dokonać na następujący nr konta: 02 1240 2311 1111 0010 0391 6958 albo dostarczyć wymaganą kwotę osobiście.
 2. Gra polega na przewidywaniu dokładnych (bramkowych) wyników spotkań spotkań. Rozgrywki ligowe (Liga Polska) obejmują jedną rundę. Rozgrywka dobiega końca wraz z zakończeniem ostatniego meczu w rundzie. Rozgrywki turniejowe (Liga Mistrzow, Mistrzostwa Świata / Europy) kończą się wraz z rozegraniem meczu finałowego.
 3. Gracz otrzymuje 3 punkty za trafienie dokładnego wyniku meczu. W przypadku, gdy nie trafi dokładnego wyniku, jednak uda mu się przewidzieć zwycięzce spotkania (ewentualnie remis), otrzymuje 1 punkt.
 4. W przypadku przerwania / nieodbycia się meczu i wyznaczenia nowego terminu jego rozegrania przed pierwszym spotkaniem następej kolejki, zaliczony zostanie rezultat z tego terminu. Jeśli rozegrano co najmniej 85 minut spotkania, które zostało przerwane i nie zostanie ono powtórzone przed pierwsyzm spotkaniem następnej kolejki, zaliczany jest rezultat osiągnięty na boisku. W przeciwnych wypadkach spotkanie nie będzie rozliczane.
 5. O kolejności pomiędzy graczami decyduje suma punktów zdobytych w rozgrywce. W przypadku równej liczby punktów, wyżej klasyfikowany jest gracz, który przewidział więcej dokładnych wyników.
 6. Jeśli po ostatnim spotkaniu, na podstawie powyższego punktu, kolejność nie może zostać ustalona, obliczona zostanie mała tabela dla graczy z taką samą liczbą punktów. Każdy gracz, który w danej kolejce zdobył więcej punktów od swych rywali, otrzymuje 1 mały punkt. Im większa suma małych punktów, tym wyższa pozycja w końcowym rankingu.
 7. W poniższej tabeli ujęci zostali gracze, którzy zgromadzili taką samą liczbę punktów - 24, oraz taką samą liczbę poprawnie wytypowanych spotkań - 4 (wartości w nawiasach). W kolejce 1. Gracz A pokonał innych graczy, więc zostaną mu naliczone 2 małe punkty. Gracz B pokonał tylko jednego gracza, wobec czego otrzyma 1 mały punkt. Gracz C nie otrzymał w tej kolejce żadnych punktów. Powtarzając obliczenia dla następnych kolejek: Gracz A zgromadził 3 małe punkty; Gracz B zgromadził 3 małe punkty; Gracz C zgromadził 6 małych punktów.
  Kolejka 1 Kolejka 2 Kolejka 3 Kolejka 4
  Gracz A 8 (2) 7 (1) 5 (1) 4 (0)
  Gracz B 6 (1) 9 (1) 4 (1) 5 (1)
  Gracz C 2 (0) 10 (2) 6 (1) 6 (1)
 8. W przypadku, gdy w małej tabeli co najmniej dwóch graczy uzyska tyle samo małych punktów o wyższym miejscu decyduje losowanie. Zainteresowani gracze mogą także umówić się między sobą, iż zajęte miejsca są równorzędne. W takim wypadku losowanie nie jest przeprowadzane, a ewentualna nagroda za zdobyte miejsca, dzielona jest w równym stopniu pomiędzy graczy.
 9. Wyniki można obstawiać, aż do rozpoczęcia danego spotkania. Raz zapisany wynik, można modyfikować dowolną liczbę razy. W takim wypadku, ostatnia modyfikacja uznawana jest za ostateczną. Czas rozpoczęcia każdego spotkania jest zawsze podany. Czasem obowiązującym w grze jest czas podawany w nagłówku strony.
 10. Wyniki spotkań będą podawane w miarę możliwości na bieżąco wraz z aktualizacją tabeli w danej kolejce ze względu na stan faktyczny. Przewidywania innych graczy dla danego spotkania, zostaną wyświetlone w momencie rozpoczęcia tego spotkania.
 11. W razie chwilowej niedostępności serwisu (awaria serwera), gracz, który chciałby zmienić swoje zapisane typy albo dopiero zapisać swoje przewidywania, powinien wysłać je na ten adres. Po usunięciu awarii zostaną one wprowadzone w trybie administracyjnym.
Copyright ©2013 by Sabat